online site builder
Mobirise

Mediatív Kommunikáció Tréning

A célja a mindset, a gondolkodásmód megváltoztatása. Gyakori élmény, hogy egy-egy ember másnak tartja magát, mint amit a tapasztalatai alátámasztanak.
A gyerekkor, a transzgenerációs minták, a társadalmi hatások, a pozitív és negatív élmények, bevésődések mély hatást gyakorlolnak ránk. Nagyrészt ezek alakítják hiedelem rendszerünket, ami segít a mindennapi megközdés során, de a negatív bevésődések akadályt jelentenek,, amiket sok esetben egyedül szinte lehetetlen levetkőzni.
A Carl Rogers személyközpontú megközelítésén alapuló módszer felderíti és feldolgozza azokat a gátakat, mintázatokat, amik akadályozzák a "jó élet" elérését.

Ismerős? Milyen jellemző esetek vannak?
A sikerek figyelmen kívül hagyása, magam számára is váratlan negatív reakciók, boldog helyzetek örömtelen megélése, maximalizmus, halogatás, zavar érzése elismerés esetén, "nem szerenek" érzése, döntésképtelenség.

Mobirise

Life coaching

A coaching megoldásorientált módszer. Jellemző területek a párkapcsolat, szülői szerep, karrierváltás, pályaorientáció. A life coaching eredménye az Önnek leginkább megfelelő, reális cselekvési terv kidogozása és a megvalósítás elindítása.
A folyamat során az alkalmazott eszközök 4-6 alkalom után hozzásegítik a megfogalmazott kérdések megválaszolásához, a célok megfogalmazásához, kitűzéséhez és eléréséhez. 
A coaching Bach virágterápiával egészíthető ki.
Érdekel több...

Mobirise

Párkapcsolati tréning

A párkapcsolati tréning olyan speciális "edzés", ahol a megszokott, kevéssé hatékony eszközök helyett új gyakorlatokat "tanulnak", alkalmaznak.
4 vagy 6 alkalmas blokkokban dolgozunk együtt.
Érdekel több...

Mobirise

Mediáció

Speciális, közvetítésen alapuló vita- és konfliktuskezelési folyamat, amely a megoldásokat a felek nyílt pátbeszédén kereszült, a kölcsönös elfogadáson és egyeztetésen keresztül éri el.
Érdekel több...

Mobirise

Öt elem stresszoldás

A hiedelmek, tudati blokkok oldása nélkül sokszor csak átmeneti megoldás érhető el.
A negatív "parancsok" internalizálása, vagyis belsővé, sajáttá tétele nehezíti, sokszor gátolja a saját megoldásokat még akkor is, ha tudatosan már látja merre kell(ene?) haladni.
Ebben az esetben alkalmazzuk azokat a módszereket, melyek támogatják ezeknek a kódoknak a felülírását, lerakását.
Érdekel több...

Mobirise

Online konzultáció

Az egyéni szolgáltatások többsége online formában is igénybe vehetők.
Az első 30 perces alkalom kedvezményes áron, vagy a LivingRoom+ Ajándékkupon igénybevételével ingyenesen vehető igénybe!

Párkapcsolati tréning

Régi közhely, hogy a jó kapcsolatért erőfeszítéseket kell tenni. Ez lehet tudatos, mindennapi tevékenység, de bizony sokszor előfordul, hogy a hétköznapok elsodornak egymás mellől, és esetleg csak akkor vesszük észre, hogy tenni kellene valamit, amikor baj van.

Mikor lehet hasznos a párkapcsolati tréning?
A tréning során olyan eszközök sajátíthatók el, melyek segítségével a mindennapokba építhető be a párkapcsolat építésének folyamata.
Emiatt a párkapcsolat bármelyik szakaszában hatékony, ám a gyakorlat azt mutatja, hogy a tréningre olyan párok jönnek el, akik kisebb-nagyobb krízishelyzetben érzik magukat.

Hova lett, akibe beleszerettem? Hova lett, aki beléd szeretett?
A párkapcsolat alakul, fejlődik, hiszen a benne élő két ember is alakul, fejlődik. Míg a saját változásunk természetes módon lesz része életünknek, a partner változása "sokkolóbb" lehet. A párkapcsolati tréning lehetőséget teremt arra, hogy ezeket a változásokat megértsék, és a fejlődés szolgálatába állítsák a párok.

Nem értesz, nem értelek...
Az együtt töltött évek meghozzák azt a rutint, amely a mindennapokban biztonságot ad.
Ez a rutin azinban olykor azzal a hátránnyal jár, hogy hajlamossá válhatnak a partnerek túl sok dolgot természetesnek, nyilvánvalónak venni, túl sokszor a másik fejével is gondolkodva a valódi válaszok helyett az automatizmusokra hagyatkozni. A pontatlan kommunikáció, a ki nem mondott igények és visszajelzések észrevétlenül okozhatnak ellentéteket. A leggyakrabban emiatt alakulnak ki az emberi játszmák, melyek tudattalan tartalmaikkal szinte átveszik az irányítást a párkapcsolatban.
A cél az, hogy tudatosabbá váljon az egymáshoz fordulás, a pontosabb kommunikáció. Az úgynevezett "te-üzenetek" helyett érdemes az "én-üzenetek" alkalmazása, melyhez a tréning eszközöket nyújt.

Mi az az "én-üzenet"?
A legkönnyebben példán keresztül lehet megérteni a kettő közötti különbséget.
 - "(Te) nagyon jól nézel ki ebben a ruhában! "
 - "(Nekem) nagyon tetszel ebben a ruhában!"
Első olvasatra valószínűleg nem érzékelhető lényeges különbség a két mondat között, azonban ha jobban, megnézzük, az első szinte bárkinek elmondható, míg a második jelentéstartalma egy sokkal intimebb kapcsolatot feltételez.

... és az értő figyelem
A már említett játszmák kialakulása szinte észrevehetetlen. Ahhoz, hogy ki lehessen lépni a csapdájából, gyakorlásra van szükség.
A sok év alatt kialakult rossz szokások leveztkőzése nem megy egyik pillanatról a másikra, de ha sikerül elsajátítani annak a módját, hogy észrevegyék, hol futnak rossz vágányra a beszélgetések, el lehet kerülni a kommunikáció csapdáit.

Kis célok, kis lépések, gyors változás
A 6 alkalmas kommunikáció tréning célja, hogy egy olyan változást váltson ki, amely révén a partnerek azt érzik, pozitív irányba mozdulnak el. A kis változás eleinte csalódást okozhat, de ha valaki egy évig halad egy úton, előbb-utóbb egy másik országban találja magát.

Együttműködő kommunikáció
A mindennapos kommunikációban sokszor szinte teljesen figyelmen kívül hagyjuk a másik mondanivalóját, tapaszatlataink, rutinjaink, megérzéseink alapján kódoljuk az üzenetet. Ugyanez igaz a közlésekre is: ritkán győződünk meg arról, vajon az adott információ ugyanazt jelenti-e a másiknak is, mint nekünk.
A szeretetteljes kommunikáció titka, hogy feltételezzük, hogy amit üzenünk, nem feltétlenül egyezik azzal, ami célba ér, és ennek nem a rosszindulat az oka, hanem az, hogy KÜLÖNBÖZÜNK EGYMÁSTÓL. A tréning során lehetőség van begyakorolni azokat a technikákat, melyek elősegítik, hogy a felmerülő félreértések tisztázhatóvá váljanak.
Az asszertív kommunikáció, melyben nyíltan, és őszintén fogalmazom meg a szándékaimat, igényeimet és céljaimat, anélkül, hogy a partnerem érdekeit, céljait csorbítanám. A cél a jelenben felmerülő problémák jelenben, vagy legalábbis a közeli jövőben történő feldolgozása.
Aki a "ne szólj szám, nem fáj fejem” mondását követi, nem lesz képes "felnőtt módon" kommunikálni, maximum a lenyelni a sérelmeit, vagy egy későbbi időpontban felhánytorgatni azokat.

Mit kapnak a kommunikáció tréning során?
Az első alkalommal együtt dolgozunk, feltérképezzük az Önök helyzetét. A következő két-két alkalommal a partnerekkel külön-külön találkozom. A közös munka során - melyet "házi feladatok" egészítenek ki - elkezdődik az edzés: a megszokott, kellemetlen szokások "átprogramozása".
Gyakorlatokat, feladatokat kapnak, kérdőívek és tesztek kitöltése és értelmezése segíti őket abban, hogy a lehető legpontosabban meghatározzák, mire vágynak. 
A lezáró alkalommal ismét közös munka során értékeljük a folyamatot, megbeszéljük a továbblépés lehetőségeit.
A tréning abban segít, hogy képesek legyenek magabiztos fellépésre, kifejezni pozitív és negatív érzéseiket, ellenvélemény, egyetértés, elismerés pontos megfogalmazására.

Mediáció

A mediáció folyamata 3 részből áll, először 1-1 órában a felek külön-külön egyeztetnek a mediátorral az előkészítő beszélgetésen.
Ezt követi a kb. 3 órás egyezetető ülés, melyet írásos megállapodással zárunk. Az Igazságügy Minisztárium jegyzékében szereplő mediátor közreműködésével létrejött megállapodást a bíroság elfogadja a felek megegyezéseként.
Bejegyzett mediátor adatok

Hogyan segít a mediáció?
A mediációs konfliktusrendezés minden esetben a felekkel való külön-külön előkészítő tárgyalással kezdődik. Ennek során feltárjuk a konfliktus okait, tisztázzuk az egyes felek céljait és a megoldás irányában eddig megtett lépéseket. A mediáció nem a múltra, hanem a jövőre, a megoldásra fókuszál. 
Ezt követően kerül sor a mediációs tárgyalásra, melyen a mediátor és az érintett felek vesznek részt. Ennek során ismertetésre kerülnek a tárgyalás szabályai. Majd a mediátor vezetésével a felek eljutnak a probléma és igényeik megfogalmazásától az alternatív megoldások keresésén át a kölcsönösen elfogadható közös célok, és az ezzel kapcsolatos vállalásaik megfogalmazásáig. A mediáció akkor sikeres, ha mindkét fél számára elfogadható megoldás születik. A megállapodást a mediátor írásba foglalja, s azt minden résztvevő fél aláírja.

Mi a mediáció előnye?
 - gyors, hatékony, a jövőre és a megoldásra fókuszál,
 - mindkét fél számára kedvező, de legalábbis elfogadható a végkifejlet,egyik fél sem érzi magát vesztesnek,
 - a döntés a feleknél (és nem a bíróságnál) van, a végeredmény csak rajtuk múlik,
 - a felek kölcsönösen megismerhetik és megérthetik egymás álláspontját,
 - a mediátor pártatlan, a vitázókat egyenrangú félként kezeli,
 - mindenképpen javítja a felek kapcsolatát (még akkor is, ha nem születik megállapodás).

Családi konfliktus rendezés
Nincs olyan kapcsolati rendszer – legyen az párkapcsolat, anya-gyerek, szülő-kamasz, generációk közti kapcsolat –melyben előbb-utóbb ne keletkeznének gondok, konfliktusok, krízisek. Ezek az élet természetes velejárói. Általában sikerül előbb-utóbb rendezni a problémát, de gyakran előfordul, hogy szükségessé válik valamilyen külső segítség. Ennek különböző módjai lehetnek: egyéni konzultáció, segítő beszélgetés, tanácsadás, pár- és családkonzultáció, mediáció.

Milyen magánéleti helyzetkben segíthet?
 - a válás felé sodródás, miközben szeretnék megmenteni a kapcsolatukat, de saját erőből nem sikerül,
 - ha nem kerülhető el a válás, segít a békés válás lebonyolításában,
 - ha állandó vitákat okoznak a kamasz gyerekkel kapcsolatos problémák (tanulás, barátok, szabadidő, öltözködés, hajviselet, stb.),
 - ha a válás után gondot okoz szót érteni a korábbi partnerrel,
 - ha ellehetetlenül a láthatás, ha a gyermek szeretné „visszakapni” elvált szülőjét, ha ismét kapcsolatot tartana vele,
- ha a nagyszülők viselkedése (beleszólás, kioktatás, túlzott „benyomulás” a család életébe…) miatt konfliktusok keletkeznek.

Gazdasági, jogi konfliktus rendezés
Természetesen nemcsak a családi környezetben adódnak konfliktusok, illetve a családban is adódhat olyan ellentét, aminek van gazdasági, anyagi vetülete. Ma már a jogrendszer is támogatja a mediáción keresztül történő konfliktus rendezést. Míg a jogi alapú, bírósági konfliktus rendezés elsősorban felülről hozott megoldáshoz vezet, a mediáció alkalmas arra, hogy abban az esetben, ha csak minimális esély is van a megegyezésre, az békés körülmények között megszülessen. Közgazdasági végzettségű mediátorként szükség esetén jogi szakembert is bevonok a folyamatba, vagy együttműködöm jogi képviselőjükkel. 

Milyen helyzetek utalnak a gazdasági mediáció szükségességére?
 - házassági vagyonmegosztási vita,
 - örökösödési vita,
 - gazdasági társaságok közötti konfliktus, üzleti partnerek közötti nézeteltérések,
 - családon belüli elszámolási viták,
 - szomszédok közötti viták,
 - jogi konfliktusok,
 - pénzügyi kintlévőségekkel kapcsolatos viták, banki jogviták, pénzügyi konfliktusok

Life coaching

Az élet, felülnézetből.
A coaching nagy előnye, hogy mindenesetben a megoldásra koncentrál, méghozzá az ügyfél erőforrásaira támaszkodva. A folyamat viszonylag rövid ideig tart, egy-egy témakör - például párkapcsolat, döntési helyzet, karrierváltás és pályaválasztás stb. - alapos vizsgálatára ad lehetőséget, valamint arra, hogy olyan eszközöket tárjon fel, melyekkel az ügyfél ki tud lépni a megrekedt helyzetből. 
A coaching folyamata Bach virágterápiával is támogatható.Timothy Gallwey The Inner Game of Tennis - a Tenisz belső játszmája című, 1974-ben kiadott könyvének megjelenése óta egyértelmű, hogy a sportoló fizikumának, fizikai teljesítményének növelésén kívül a megfelelő pszichés állapot elérései is azonos súlyú terület, így a coach-nak, edzőnek ezzel is foglalkoznia kell. Az 1990-es években születtet meg a business coaching: a sport területén alkalmazott elvek és eszközök meghonosodtak az üzleti szférában is.

Sokszor merül fel az igény arra, hogy "javítsuk meg" az elromlottat.
Helyzetet, személyt... Nagyon ritkán, például krízis helyzetben előfordulhat, hogy valóban ez a megoldás. Azonban egy hatékony szakember-kliens kapcsolatban a hansúly mindenesetben azon van, hogy az adott helyzetet, problémát hogyan tudja a kliens a saját eszközeivel, megoldási módjaival a számára megfelelő módon rendezni. A konzultáció során azoknak az erőforrásoknak és fejlődési területeknek a feltérképezése a cél, amelyeket Ön hosszútávon tud beépíteni életébe, ezért hosszútávú megoldást kínál számára. Sokan remélik, kész megoldásokkal tudok szolgálni. Ez részben igaz lehet, hiszen számos eszközt osztok meg Önnel. 
Azonban a munka oroszlánrésze az Öné. Már a célok meghatározása is az Ön "feladata", én abban tudom segíteni a folyamatot, hogy a rendelkezésemre álló eszközökkel támogatom az eseményeket.
Mivel mindannyian alapvetően különbözünk, a konkrét tanács, bármilyen körültekintéssel, jószándékkal születik is, előfordulhat, hogy visszájára sül el. Bármennyire jól jönne, ha valaki megmondaná, mit is kell tenni, amitől jobban érzi majd magát, a cél a hosszútávú, saját stratégia megalkotása.
Hiszen - ahogy a korábbiakban erről már szó esett - a külső tanács nagyon sok esetben rövidtávú megoldási lehetőség lenne, és ráadásul nem is "tuti", hiszen egy olyan kívülálló tanácsa, aki csak részleteket ismer egy-egy helyzetből.

Mi történik?
Rengeteget kérdezek, ami nemcsak a magam, az Ön számára is világosabbá teszi a helyzetet. Olyan feladatokat, gyakorlatokat kínálok fel, melyek könnyebbé teszik a probléma megértését, az ok vagy okok feltárását, ezen keresztül a megoldási lehetőségek feltérképezését, és azt a választási folyamatot, mely során Ön ki tudja választani, mit tart célravezetőnek.
A cél minél több szempont megvizsgálása. Hiszen mindannyian a saját szemszögünkből tekinthetünk egy helyzetre, és szükség van valamire, valakire, aki más megvilágításba helyezheti a megrekedt szituációt. A kiindulópont, hogy minden érmének két - néha több - oldala van.
A nehéz helyzetek jellemzője, hogy a szokásos megoldási, megküzdési stratégiák valamilyen ok miatt csődöt mondanak. A konzultáció célja ennek az oknak a feltárása és elhárítása, vagy új stratégia kialakítása.
Így a konzultáció célja, hogy elősegítse
 - feltárni az Ön számára az akadályt okozó vagy előrelépést nehezítő körülményeket, 
 - kezelni az érzelmi nehézségeket ,
 - megérteni, feldolgozni megoldani az Önt akadályozó személyes problémákat,
 - a valós önértékelést kialakítani,
 - az meglévő erőforrásait összpontosítani.

Mennyi ideig tart?
Egy alkalommal 60 vagy 90 percet töltünk együtt. 
Az első alkalom lehetőséget ad arra, hogy meghatározzuk, milyen cél érdekében, milyen távon dolgozunk együtt.
Jellemzően egy-egy terület feldolgozása 4-6 alkalmat vesz igénybe. 

Mik a legtipikusabb területek, amelyre a megoldást találhat?
A személyes nehézségek, vagy fejlesztendő területek kialakulásának van néhány tipikus oka, ilyenek a gyermekkori traumák, kommunikációs nehézségek, nehéz helyzetek. E blokkok feldolgozása elősegíti, hogy "tiszta lappal", a nehézségek áttekintésével, feldolgozásával erőforrásait a mindennapi helyzetek megoldására fordíthassa.
 - Félelem a szabadság elvesztésétől, az elköteleződéstől
 - Az érzelmek kinyilvánításával kapcsolatos problémák
 - Nehézség a párválasztásban
 - Függőség, önállótlanság, kiszolgáltatottság
 - A csalódástól való félelem
 - Elég jó nő/ férfi vagyok-e?
 - A nyílt kommunikáció hiánya
 - Vágyak, elképzelések kifejezésének nehézségei
 - Női és férfi szerepekkel kapcsolatos konfliktusok
 - Szexuális problémák, a szexuális vágy hiánya
 - A társadalmi és nemi szerepekkel kapcsolatos eltérő vélekedés, karrierhez, családhoz való viszony
 - Kapcsolati krízis, külső kapcsolat megjelenése 
 - Rendszeresen ismétlődő, nagyon hasonló konfliktushelyzetek

A karrier coaching témájában különbözik a life coachingtól, eszközei azonosak.  
Vezetőként, munkavállalóként, vagy pályakezdőként más-más kihívásokkal néz szembe. Ha változtatáson gondolkozik - legyen az saját vállalkozás, munkahelyváltás vagy pályamódosítás -, támogatást nyújt Önnek a fókuszálásban, rendszerezésben, stratégia alkotásban.
Ösztönzi Önt a problémák megoldásának megtalálására, a problémák elkerülésére. A folyamat során feloldhatók a sikereket gátló tényezők, elemzhetők a vélt vagy valós akadályok, és az alternatív megoldási lehetőségek. A karrier coaching folyamat: feltárja az erőforrásokat, támogatja a döntések meghozatalát.Coachként egy elfogulatlan perspektívát mutathatok Önnek. Eszközökkel, információval segítem abban, hogy problémáit, feladatait megoldja.

Mi történik?
 - Célokat tűzünk ki.
 - Felfedezzük, mik a valódi erősségei és értékei.
 - Azonosítjuk a célokat és lehetőségeket.
 - Elemezzük a realitásokat, fejlődési területeket.
 - Cselekvési tervet dolgozunk ki.


Coaching Bach virágterápiával támogatva

Cél: Személyreszabott stratégia kialakítás, rejtett gátak és szabotázsok oldása
A Bach-terápia a „rezgésterápiák” egyik formája: a gyógyszer „információt” közvetít, amely segít „visszaállítani a szervezet egyensúlyát”.

Edward Bach is homeopataként, a hasonló hasonlót gyógyít elve alapján kezdte pályafutását. Később kutatásait a lelki folyamatok felé folytatta, azt állítva, hogy minden testi tünet lelki betegségekre vezethető vissza, így a testi bajok orvoslására a lelki bajokat kell meggyógyítani..
Míg a homeopátia több ezer szerrel dolgozik, addig a Bach virágterápia 38 tipikus lelki problémára kínál gyógyírt.
A Bach virágterápia elmélete szerint lelki hiányosságaink gyakran a következő diszharmonikus állapotokban nyilvánulhatnak meg:
 - gyengeség
 - kétségbeesés
 - félelem
 - szenvedés
 - önbizalomhiány
 - határozatlanság
 - lehangoltság
 - túlhajszoltság
 - kételkedés önmagadban
 - csüggedés
 - türelmetlenség.
Ha van olyan negatív vonás, amely megtöri harmóniát, akkor a Bach virágterápia növényei segítenek a pozitív energiákat aktivizálni. Ennek során boldogabb, örömtelibb lehet az élete. Segít tudatosítani a lelki problémák eredetét, így változtatni azokon. Segíti a negatív lelkiállapot természetes, fokozatos feloldását és végső soron a kibillent lelki egyensúly helyreállítását.
A Bach virágterápia segítséget jelent a személyközi kapcsolatok értelmezésében és javításában.

Öt elem stresszoldó tréning

Cél: Személyreszabott stratégia kialakítás, rejtett gátak és szabotázsok oldása

Az önismereti utazás olyan, mint egy nyomozás egy jó krimiben.
Vannak kézenfekvő információk, melyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy közelebb jussunk a megoldáshoz. És vannak rejtett információk, melyeket "elő kell bányászni", mert ezek nélkül lehetetlen rájönni a rejtély nyitjára.Az elakadások megoldásának egyik leghatékonyabb módszere. A legtöbb esetben 1-2 alkalom után gyökeres változás tapasztalható. A stresszoldó technikák annak köszönhetik népszerűségüket, hogy rendkívül hatékonyan, és nagyon gyorsan tudnak változást előidézni.
A kifejezetten gyakorlatias és eredményorientált coaching eszköztár segít a probléma felismerésében, az Öt elem módszerét alkalmazó stresszoldás pedig a rejtett blokkok hatékony oldását biztosítja.

A "felső réteg"
Az önismeret "felső rétege" a viselkedési formák, megnyilvánulások elemzése, ezekből a megfelelő következtetések levonása, és a változtatásra irányuló stratégia megalkotása és véghezvitele. Ha valamilyen problémával, stressz helyzettel szembesül, ezek a stratégiák aktivizálódnak, és ezek segítségével képes megoldani a szituációt. Ezek az úgynevezett megküzdési stratégiái.

És az "alsóbb réteg"?
Mi a teendő akkor, ha az irányítás kicsúszik a kezei közül? Ha a megszokott megküzdési stratégiái csődöt mondank?
Hiszen számtalan esetben megtapasztalhatta, hogy pontosan tudja mi a megoldás - heti három alkalom futás, adott szituáció elkerülése, türelem, kitartás stb. - azonban a kivitelezés megbicsaklik.

Tudattalan gátak: hiedelmek
Vannak problémák, melyek esetében ezek a stratégiák kiválóan működnek. Mi az oka akkor annak, hogy más esetekben teljesen hatástalanok? Ilyenkor jutunk el az "alsóbb" rétegekhez. Az esetek döntő többségében ilyenkor valamilyen tudatalatti oknál fogva bizonyos megoldási stratégiák blokkolódtak.
Ezeket a helyzeteket szokták önszabotázsnak, olykor játszmáknak nevezni, amikor valamilyen hiedelem miatt a lelkünk nem képes elhinni azt az infomációt, melyet a tudatunk közvetít. A hiedelmek sajátossága éppen az, hogy valamilyen vélt valóságra, vagy éppenséggel egy korábbi állapotra épülnek.
Ezek azok a helyzetek, amikor azok a technikák segítenek, melyek valamilyen módon "kikapcsolják" a tudatos ént, így lehetőség nyílik adott nem kívánt viselkedési mós valódi okát megtalálni.

Honnan jönnek az önszabotáló gondolatok?
Családi mező
Az egyik az a családi mező, amely hatással van a sorsa alakulására. Ebben az esetben a Lélekmozi - családállító és dráma módszer egyéni vagy csoportos formája adhat gyors megoldást és megkönnyebbülést.

Negatív korábbi élmények
A másik a saját életútja, azok az apróbb nagyobb sérülések, melyek mindannyiunkat érnek. Hogy a helyzet bonyolultabb legyen, ezek többnyire nem az élete nagy traumái. Rendszerint olyan kisebb kellemetlen epizódok tárolódnak el, melyek stresszkeltő hatása ésszel nem is fogható fel - pl. Önre kiabált az óvónéni -, de adott pillanatban valamiért nagy jelentősséggel bírt, esetleg "utolsó csepp" volt a pohárban. A másik tipikus lehetőség, hogy nagyon fájdalmas emlék okozza a blokkot, amit tudata kizár. Ebben az esetben hatékony megoldása a Stresszoldó coaching, amely ezeket a szabotáló gondolatokat felülírja, a blokkokat oldja. Mindkét esetre igaz, hogy az adott problémára nem talál megoldást, ezért feltételezhető, hogy tudalatti okok után kell "nyomozni".
A hiedelmek, önszabotáló programok alapvetően két forrásból táplálkoznak. Ha megvan az ok, könnyebb a megoldás.

Mennyi ideig tart?
A stresszoldó coaching egy-egy témában az esetek többségében 1-5 alkalmat vesz igénybe.
Számos esetben előfordul, hogy 1-2 alkalom csoportos tréninget javaslunk kiegészítésül, melyek segítségével rendkívül gyors változások idézhetők elő.
Mik a legtipikusabb problémák, amelyre megoldást találhat?
 - Párkapcsolati sikertelenség
 - Tanulási problémák
 - Testképpel, testsúllyal összefüggő problémák
 - Gyermekvállalással kapcsolatos nehézségek
 - Krónikus betegségek
 - Visszatérő kudarc vagy zavaró helyzetek munkában, magánéletben
 - Szülőkkel való problémás viszony
 - Családalapítással, önállósodással kapcsolatos nehézségek

LivingRoom
City Center

Budapest, VIII.
Népszínház u. 21. 3/1.
23-as kapucsengő

Elérhetőségek


Telefon:
+36 70 383 5025                    

Hivatkozások

Hírlevél
Adatkezelés
.